Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Προκήρυξη

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" Ακαδ. Έτους 2024-2026

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

του

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 Τμήματος Γεωλογίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής και

Επιστήμης των Υλικών

στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Ακαδημαϊκό έτος 2024-2026

 

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο   λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1334/26.2.2024 τ. Β΄ οδηγεί στην απονομή του τίτλου:

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διεπιστημονική περιοχή των «Περιβαλλοντικών Επιστημών»

               

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.,Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/postgraduate-studies

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/AITHSH_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.pdf και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF από Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 στη διεύθυνση:

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#: (ΠΡΟΣΟΧΗ όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΟΛΑ σε μορφή PDF)) αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm)/ή και σε έντυπη μορφή),

β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα,

ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),

ζ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:

 www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/PROTYPO_SYSTATIKHS_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.pdf Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),

η) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),

θ) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),

ι) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

ια) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower) στο οποίο να φαίνεται το επίπεδο γνώσεων και ο τρόπος πιστοποίησης. (πχ - Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, - Πιστοποιητικό First Certificate in English, - Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), - Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, - Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ιβ) βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610-997590κ. Μπακοπούλου Σοφία e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr)         

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

      Καθηγητής

Συνημμένα:
Download this file (AITHSH_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.docx)AITHSH_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.docx[Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή docx]55 kB
Download this file (PROTYPO_SYSTATIKHS_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.doc)PROTYPO_SYSTATIKHS_DPMS_ENVIRONMENTAL_2024_2026.doc[Πρότυπο Συστατικής Επιστολής σε μορφή docx]259 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Μεταπτυχιακές σπουδές