Τίτλος
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο 10ο Γενικό Λύκειο Πατρών
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο Γενικό Λύκειο Καμαρών Αιγίου
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο Γενικό Λύκειο Λουσικών
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο Γενικό Λύκειο Ακράτας
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών
Απρίλιος 2024: Το Δημοτικό Σχολείο Αβύθου "Πηγαίνει Πανεπιστήμιο" στο Τμήμα Γεωλογίας
Απρίλιος 2024: Επίσκεψη στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών
Μάρτιος 2024: το Τμήμα Γεωλογίας σε Μαθητικό Συνέδριο του Γενικού Λυκείου Ρίου με Θέμα το Νερό
Μάρτιος 2024: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Mαθητών του Σχολείου Αναγέννηση
Το Τμήμα Γεωλογίας στην "Παγκόσμια Ημέρα Νερού"
Μάρτιος 2024: Επίσκεψη στο Γυμνάσιο Οβρυάς
Μάρτιος 2024: Επισκέψεις στο 2ο ΓΕΛ Πατρών
Φεβρουάριος 2024: Επίσκεψη στο 4ο ΓΕΛ Πατρών
Ιανουάριος 2023: Επίσκεψη στα Εκπαιδευτήρια "Αναγέννηση"
Δεκέμβριος 2023: Επίσκεψη στο Γενικό Λύκειο Ρίου
Δεκέμβριος 2023: Επίσκεψη στο 12ο Γυμνάσιο Πατρών