Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωλογίας με κωδικό Geol_085. Είναι προαιρετικό μάθημα, δεν έχει διδακτικές μονάδες και αντιστοιχεί σε 4 ECTS. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης εντάσσεται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη στη λήψη πτυχίου. Επίσης δεν βαθμολογείται, αλλά αξιολογείται με τη μορφή επιτυχώς/ανεπιτυχώς.

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών μας, καθώς τους φέρνει σε επαφή με την αγορά εργασίας. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας γιατί συμβάλλει:

  • Στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των τελειόφοιτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων.
  • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους ενώ στην περίπτωση που τους έχει ορίσει μπορεί να τους διευρύνει.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά περιόδους φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Βιομηχανίες, Εργαστήρια, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί ή Ινστιτούτα: ΕΑΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΑΑ, κλπ, Μελετητικές, Εργοληπτικές και Μεταλλευτικές Εταιρείες) που υποβάλλουν κάθε χρόνο αιτήματα για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο πρόσκλησης προγράμματος πρακτικής άσκησης που τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η διασύνδεση των φορέων, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας επιτυγχάνεται επιπρόσθετα με τον διαδικτυακό Κόμβο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί ένα σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ διασυνδέοντας τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ), που παρέχουν θέσεις ΠΑ, με τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και με τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους. Ο «ΑΤΛΑΣ» παρέχει μία ενιαία βάση προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωλογίας.

Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_Π.Α._2023_2024_ΓΕΩΛΟΓΙΑ.docx)ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_Π.Α._2023_2024_ΓΕΩΛΟΓΙΑ.docx[Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για το 2023-2024]263 kB
Download this file (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf[Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωλογίας]170 kB
Download this file (2024.01_Πρακτικο_Αξιολογησης_Οριστικων_Αποτελεσματων_Π.Α._Γεωλογιας_2023_2024.pdf)2024.01_Πρακτικο_Αξιολογησης_Οριστικων_Αποτελεσματων_Π.Α._Γεωλογιας_2023_2024.pdf[Οριστικά Αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωλογίας 2023-2024]1987 kB
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023_2024_ΓΕΩΛΟΓΙΑ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2023_2024_ΓΕΩΛΟΓΙΑ.pdf[Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωλογίας 2023-2024]446 kB
Download this file (Προσωρινά_Αποτελέσματα_Πρακτικής_Άσκησης_2023_2024.pdf)Προσωρινά_Αποτελέσματα_Πρακτικής_Άσκησης_2023_2024.pdf[Προσωρινά Αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωλογίας 2023-2024]2096 kB