Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Οργάνωση Τμήματος

Οργάνωση Τμήματος

Το Τμήμα Γεωλογίας είναι οργανωμένο σε τρεις ερευνητικούς Τομείς:

Ερευνητικός Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών


Ερευνητικός Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Παπούλης

Ερευνητικός Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής


Ερευνητικός Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Δεπούντης

Ετικέτες: Το τμήμα