Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Τροποποίηση: Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 16 Μαϊος 2023
Τροποποίηση: Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 16 Μαϊος 2023
Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Γεωδαισία με εφαρμογές στην Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 04 Μαϊος 2023
Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 04 Μαϊος 2023
Προκήρυξη Εκλογής Εκπροσώπου ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 26 Απριλίου 2023
Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Σεισμολογία-Γεωφυσική" στη Βαθμίδα του Αν. Καθηγητή 22 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία" στη Βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή 02 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη Θέσης με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιζηματολογία" στη Βαθμίδα του Καθηγητή 02 Φεβρουαρίου 2023
Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Τμ. Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023 08 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Γεωλογική Ωκεανογραφία-Θαλάσσια Γεωλογία» 07 Οκτωβρίου 2022
Προκήρυξη Σκούρα 04 Οκτωβρίου 2022
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες" Ακαδ. Έτους 2022-2023 22 Σεπτεμβρίου 2022
Προκήρυξη ΔΠΜΣ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» 2023-2024 04 Αυγούστου 2022
Προκήρυξη για Εισαγωγή Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" 2022-2023 06 Ιουλίου 2022
Προκήρυξη | "Υδρογεωλογία-Υδροχημεία" Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής 08 Ιουλίου 2021
Προκήρυξη | "Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωτεκτονική" Καθηγητής | Τομέας Γεικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής 22 Φεβρουαρίου 2021
Προκήρυξη | "Γεωχημεία Ορυκτών και Πετρωμάτων" Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών 28 Σεπτεμβρίου 2020
Προκήρυξη | "Αρχαιολογική Ωκεανογραφία", Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής 02 Ιουλίου 2020
Προκήρυξη | "Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία ", Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής 12 Μαϊος 2020
Προκήρυξη | "Κοιτασματολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών 24 Μαρτίου 2020