Τμήμα Γεωλογίας
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων για το ακαδ. έτος 2020-2021 16 Ιουνίου 2020
Προκήρυξη | "Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία ", Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής 12 Μαϊος 2020
Προκήρυξη | "Κοιτασματολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών 24 Μαρτίου 2020
Προκήρυξη 1 Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλο ΙΚΥ 17 Φεβρουαρίου 2020
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 2020 17 Φεβρουαρίου 2020
Προκήρυξη Υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 03 Φεβρουαρίου 2020
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020 14 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 04 Οκτωβρίου 2019
ERASMUS+ Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία 2019-2020 16 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσληψη Διδασκόντων ΠΔ407/80 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11 Σεπτεμβρίου 2019
Προκήρυξη | "Ορυκτοί Πόροι με έμφαση στις Αργίλους και στα Αργιλικά Υλικά", Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών 06 Σεπτεμβρίου 2019
Προκήρυξη | "Τεκτονική Γεωλογία - Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων - Γεωδυναμική", Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής 06 Σεπτεμβρίου 2019
Προκήρυξη | "Σεισμολογία - Τεχνική Σεισμολογία", Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής 06 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-2020 23 Ιουλίου 2019
Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών Τομέων για το ακαδ. έτος 2019-2020 17 Μαϊος 2019
Προκήρυξη | "Σεισμολογία-Γεωφυσική", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής 04 Μαρτίου 2019
Προκήρυξη | "Ιζηματολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής 04 Μαρτίου 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 18 Φεβρουαρίου 2019
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Π.Κ. 10 Φεβρουαρίου 2019
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 10 Φεβρουαρίου 2019