Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Προσωπικό
 • Προκηρύξεις
 • Προκήρυξη | "Πετρογραφία", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Προκήρυξη | "Πετρογραφία", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γνωστικό αντικείμενο: "ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ"
Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Δημοσίευση Προκήρυξης:

Προκήρυξη (Έγγραφο Προκήρυξης)

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 391/2018 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

17/04/2018

Υποψήφιοι (με αλφαβητική σειρά):
 • Κανελλόπουλος Χρήστος (CV - pdf)
 • Κουτσοβίτης Πέτρος (CV - pdf)
 • Κουτσοπούλου Ελένη (CV - pdf)
 • Λαμπροπούλου Παρασκευή (CV - pdf)
 • Μπουρλίβα Άννα (CV - pdf)
 • Παπαδόπουλος Αργύριος (CV - pdf)
 • Ράθωση Χριστίνα (CV - pdf)
 • Τόμπρος Στυλιανός (CV - pdf)
 • Χουσίδης Νικόλαος (CV - pdf)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

 

Ετικέτες: Προκηρύξεις