Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Διδακτορικές σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων που θα συμβάλουν στην πρόοδο και την εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει πρόταση τίτλου της Διατριβής και γενικό προσχέδιο αυτής. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Λεπτομέρειες για τον Κανονισμό του Προγράμματος (προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής, αξιολόγηση αιτήσεων, επίβλεψη, υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων Διδακτόρων κ.α.), όπως και υπόδειγμα της σχετικής αίτησης δίνονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα. 

Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.docx)ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.docx[Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής]15 kB
Download this file (Kanonismos_Didaktorikon_Spoudon_Geology_FEK_1557.pdf)Kanonismos_Didaktorikon_Spoudon_Geology_FEK_1557.pdf[Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών]274 kB

Ετικέτες: Διδακτορικές Σπουδές