Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Οδηγός Ασκ. Υπαίθρου
Εκπαίδευση

Οδηγός Ασκήσεων Υπαίθρου

Στο συνημμένο έγγραφο παρέχεται πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο στον οδηγό ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος και τον αντίστοιχο, κεντρικό οδηγό του Πανεπιστημίου. 

Συνημμένα:
Download this file (Οδικός _Χάρτης_Κανονισμού_Ασκήσεων_Υπαίθρου_ΠΠ.pdf)Οδικός _Χάρτης_Κανονισμού_Ασκήσεων_Υπαίθρου_ΠΠ.pdf[Οδηγός Ασκήσεων Υπαίθρου του Πανεπιστημίου Πατρών]339 kB
Download this file (Οδηγός Ασκησεων Υπαιθρου.pdf)Οδηγός Ασκησεων Υπαιθρου.pdf[Οδηγός Ασκήσεων Υπαίθρου του Τμήματος]44779 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές