Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Προσωπικό | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Μέλη ΔΕΠ

Δεπούντης Νικόλαος | Επίκουρος Καθηγτής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997715

Δεπούντης Νικόλαος

Δεπούντης Νικόλαος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγτής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: 101
 2610 997715 |  2610 997300 |  ndepountis_at_upatras.gr

Ζαγγανά Ελένη | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997593

Ζαγγανά Ελένη

Ζαγγανά Ελένη

Βαθμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Υδροχημεία, Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, Μοντελοποίηση υδατικού ισοζυγίου, υδροχημικών συστημάτων και υπόγειου νερού.
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Υδρογεωλογία Παν/μίου Wuerzburg Γερμανίας (2000) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Α.Π.Θ. (1990)
Γραφείο: 107
 2610 997593 |  2610 997593 |  zagana_at_upatras.gr

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997592

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: 216
 2610 997592 |  2610 997944 |  knikolakop_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ρουμελιώτηη Ζαφειρία | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997 540

Ρουμελιώτηη Ζαφειρία

Ρουμελιώτηη Ζαφειρία

Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Orcid ID: 0000-0001-5038-3052
Researcher ID: H-1539-2015
Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=8mm-O2YAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ωρες υποδοχής των φοιτητών όλες οι εργάσιμες ημέρες και ώρες

Γραφείο: 215
 2610 997 540 |  2610 997 300 |  zroumelioti_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Σώκος Ευθύμιος | Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 997 204

Σώκος Ευθύμιος

Σώκος Ευθύμιος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Τεχνική Σεισμολογία. Μελέτη Σεισμικής Πηγής. Μικροζωνικές. Σεισμική επικινδυνότητα. Παρακολούθηση σεισμικότητας. Σεισμικά σενάρια.
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1998) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1992) Προσωπική Ιστοσελίδα : http://seismo.geology.upatras.gr/esokos/index.html
Γραφείο: Προκατασκευασμένα
 2610 997 204 |  esokos_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Παληάτσας Δημήτριος | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Παληάτσας Δημήτριος

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  palidim_at_upatras.gr

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  paris_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σερπετσιδάκη Άννα | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Σερπετσιδάκη  Άννα

Σερπετσιδάκη Άννα

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  annaserp_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Σιμώνη Ελένη | Ε.ΔΙ.Π. |  Τμήμα Γεωλογίας |  2610 997 716

Σιμώνη  Ελένη

Σιμώνη Ελένη

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Τμήμα Γεωλογίας
Γραφείο: 222
 2610 997 716 |  2610 997944 |  hsimoni_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Στεφανόπουλος Παναγιώτης | Ε.ΔΙ.Π. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 962 920

Στεφανόπουλος  Παναγιώτης

Στεφανόπουλος Παναγιώτης

Βαθμός: Ε.ΔΙ.Π.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Γεωφυσική,Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Αρχαιομετρία

Γραφείο: 108
 2610 962 920 |  2610 997300 |  stefanop_at_upatras.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π

 

Μέλη ΙΔΑΧ

Ανδριόπουλος Γεώργιος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Ανδριόπουλος Γεώργιος

Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Γεωλόγος
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  gandrio_at_upatras.gr

Γερμενής Νικόλαος | Ι.Δ.ΑΧ. |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610 969369

Γερμενής  Νικόλαος

Γερμενής Νικόλαος

Βαθμός: Ι.Δ.ΑΧ.
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Σύντομο Βιογραφικό: Φυσικός Ηλεκτρονικός
Γραφείο: Εργαστήριο Σεισμολογίας
 2610 969369 |  2610 990639 |  ngermeni_at_upatras.gr

Ομότιμοι Καθηγητές

Καλλέργης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610

Καλλέργης Γεώργιος

Καλλέργης Γεώργιος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
 2610

Κούκης Γεώργιος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής |  2610

Κούκης Γεώργιος

Κούκης Γεώργιος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Ερευνητική Δραστηριότητα:
Γραφείο: 101
 2610 |  G.Koukis_at_upatras.gr

Λαμπράκης Νικόλαος | Ομότιμος |  Εφραμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Λαμπράκης Νικόλαος

Λαμπράκης Νικόλαος

Βαθμός: Ομότιμος
Τομέας: Εφραμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
|  nlambrakis_at_upatras.gr

Σαμπατακάκης Νικόλαος | Ομότιμος Καθηγητής |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Σαμπατακάκης Νικόλαος

Σαμπατακάκης Νικόλαος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
|  sabatak_at_upatras.gr

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Σταύρος Παπαμαρινόπουλος | Καθηγητής (αφυπηρετήσας) |  Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

Βαθμός: Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Τομέας: Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
|  papamar7_at_upatras.gr