Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Έρευνα
  • Μεταπτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ονοματεπώνυμο Έτος Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης
Ασημίνα Υφαντή 2002 Αλλοίωση τοπίου από πιθανή εξόρυξη του λιγνιτικού κοιτάσματος Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας)
Μαρία Μπιρμπίλη 2003 Η περιβαλλοντική συνιστώσα ανάπτυξης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Θερμών Νιγρίτας (Ν. Σερρών)
Aδαμαντία Χατζηαποστόλου 2003 Χημική και ορυκτολογική σύσταση της τέφρας των λιγνιτών Πελλάνας (Ν. Λακωνίας): Μια περιβαλλοντική προσέγγιση
Γιώργος Σιαβάλας 2005 Εφαρμογή μεθόδων Οργανικής Πετρολογίας και Οργανικής Γεωχημείας στη μελέτη της ρύπανσης των ιζημάτων του Αλφειού ποταμού από την εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος Μεγαλόπολης
Σταματίνα Ζηλάκου 2006 Εκτίμηση της κινητικότητας ιχνοστοιχείων από δείγματα λιγνίτη, ιπτάμενης τέφρας, τέφρας εστίας και αποθέσεων σε όξινο, ουδέτερο και βασικό περιβάλλον
Μαρία Φωτοπούλου 2009 Εκτίμηση της κινητικότητας των ιχνοστοιχείων του λιγνίτη, της ιπτάμενης τέφρας και της τέφρας εστίας των περιοχών Yatağan και Milas (Τουρκία) σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον
Ελευθέριος Κιζηρόπουλος 2010 Ορυκτολογικές μεταβολές και συμπεριφορά των ιχνοστοιχείων του λιγνίτη Πτολεμαΐδας
Ηλίας Σοφικίτης 2010 Ρόφηση φαινανθρενίου σε γαιάνθρακες και χουμικά οξέα
Δημήτρης Ραλλάκης 2013 Μελέτη του οργανικού υλικού Ιουρασικών βιτουμενιούχων σχιστών της Ιόνιας ζώνης στην Ήπειρο
Δημήτρης Τσιμικλής 2013 Πετρολογική-Ορυκτολογική μελέτη του λιγνίτη Κρυανής (Ν. Φθιώτιδας) και δυνατότητες εξωενεργειακής εφαρμογής του
Κωνσταντίνος Οικονόμου 2015 Επιπτώσεις των συγκεντρώσεων θείου, φθορίου και χλωρίου του λιγνίτη Karapinar (Τουρκία) στην εξόρυξη