Τμήμα Γεωλογίας

Ερευνητικό Έργο Τμήματος

Κατανομή ερευνητικών προγραμμάτων

στη Σχολή Θετικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2020-2022

Το Τμήμα Γεωλογίας κατατάσσεται 1ο σε χρηματοδοτήσεις στη Σχολή Θ.Ε. την περίοδο 2020-2022, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει κατά πολύ το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η σταθερή χρηματοδότηση της έρευνάς μας αποδεικνύει αφενός τη δυναμική του Τμήματος και αφετέρου την επικαιρότητα των γεωεπιστημών και τον αυξημένο ρόλο τους στην ανάπτυξη της χώρας.