Τμήμα Γεωλογίας

Γιατί να Σπουδάσω Γεωλογία?

Άρθρο του Προέδρου του Τμήματος στην Εφημερίδα "Έθνος" Σχετικά με τη Σύγχρονη Μορφή του Επαγγέλματος του Γεωλόγου


Πράσινα Επαγγέλματα

Η επιστήμη της Γεωλογίας είναι παντού γύρω μας και το να κατανοούμε πως λειτουργεί αυτός ο πλανήτης μας βοηθάει να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή και τη ζωή γενικότερα, μας βοηθάει να προστατέψουμε τον ίδιο τον πλανήτη.

Δεν είναι τυχαίο το ότι η Γεωλογία είναι στην κορυφή των «πράσινων επαγγελμάτων» (σχετικό πρόσφατο άρθρο). Η επιστήμη παραμένει στη βάση της η ίδια, αλλά προκύπτουν διαρκώς νέες εξειδικεύσεις για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος


Φύση, Ταξίδια, Εξερεύνηση: η δουλειά του γεωλόγου είναι σε σημαντικό βαθμό σε εξωτερικούς χώρους, οπότε περιλαμβάνει πεζοπορία και εξερεύνηση, πολλές φορές σε ιδιαίτερα εξωτικούς προορισμούς (γεωπάρκα, ηφαίστεια, νησιά, θαλάσσιος βυθός κ.λπ.).


Νέες Τεχνολογίες: το επάγγελμα του γεωλόγου όχι απλά ακολουθεί την τεχνολογική επανάσταση, αλλά είναι στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Η συλλογή δεδομένων από το πεδίο και οι εργαστηριακές αναλύσεις είναι πρωταρχικής σημασίας και για αυτό χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα όργανα και λογισμικά. 


Πολλές Επιλογές Εξειδίκευσης: η επιστήμη της Γεωλογίας δίνει πιθανότατα τις περισσότερες επιλογές εξειδίκευσης από όλες τις θετικές, τουλάχιστον, επιστήμες. Ο Γεωλόγος μπορεί να εξειδικευθεί και να εργαστεί ως: Ηφαιστειολόγος, Σεισμολόγος, Ωκεανογράφος, Γεωλόγος Πετρελαίων, Μετεωρολόγος, Παλαιοντολόγος, Οικονομικός Γεωλόγος, Τεχνικός Γεωλόγος, Γεωλόγος Περιβάλλοντος, Γεωχημικός, Γεωφυσικός, Υδρογεωλόγος, Ορυκτολόγος, Ιζηματολόγος, Πετρολόγος, Γεωχρονολόγος, Γεωμορφολόγος κ.α. Στην πραγματικότητα, κάποιος μπορεί να επιλέξει από το να εργαστεί σε ακραίες συνθήκες, π.χ. ως Γεωλόγος της Κρυόσφαιρας (Παγετώνες) έως και να κάνει σχεδόν αποκλειστικά «δουλειά γραφείου» ή εργαστηρίου, όπως π.χ. ο Γεμμολόγος (πιστοποίηση αυθεντικότητας πολύτιμων λίθων).


Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα: Οι πτυχιούχοι μας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το Π.Δ.344/2000 περιγράφει με λεπτομέρεια τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται πτυχίο Γεωλογίας και προστατεύει νομικά το επάγγελμα των πτυχιούχων μας.


Προοπτική Επαγγελματικής Αποκατάστασης: Η απασχόληση των γεωεπιστημόνων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5% από το 2021 έως το 2031, ταχύτερα από τον μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα. Η ανάγκη για ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος και υπεύθυνη διαχείριση της γης και των πόρων προβλέπεται να προωθήσει τη ζήτηση για γεωεπιστήμονες στο μέλλον

Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Geoscientists


Επαγγελματική Αποκατάσταση Πτυχιούχων του Τμήματός μας (Στατιστικό δείγμα 300 αποφοίτων)

Οι πτυχιούχοι μας ασκούν το επάγγελμα του Γεωλόγου:

  • Σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες (π.χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΚΤΩΡ, ΕΡΓΟΣΕ)
  • Σε εταιρείες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων (π.χ. Ελληνικός Χρυσός, IMERYS, Μυτιλιναίος Δελφοί-Δίστομο, ΓΕΩΕΛΛΑΣ)
  • Σε πετρελαϊκές εταιρείες (π.χ. HELPE, ENERGEAN)
  • Στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μελετητές και εργολήπτες)
  • Σε υπουργεία, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις
  • Σε φορείς και ινστιτούτα του δημόσιου τομέα (π.χ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας)
  • Στη β/θμια εκπαίδευση