Τμήμα Γεωλογίας

Συμπληρωματική Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022