Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προγραμματισμένη Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών για τον Ιούλιο 2024

Erasmus+: Διαλέξεις Dr R. Tostevin και Dr G. Howarth του Παν/μίου Cape Town | 19.06.2024

Το τμήμα Γεωλογίας, σε συνδιοργάνωση με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, σας προσκαλεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου την Τετάρτη 19 Ιουνίου για τις παρακάτω δύο επιστημονικές διαλέξεις στα πλαίσια διμερούς ανταλλαγής και συνεργασίας ERASMUS+ με το τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Cape Town της Ν. Αφρικής:

10.00-11.00
Oxygen levels, mineral formation, and nutrient availability on the early Earth
by Dr ROSALIE TOSTEVIN,

και

11.00-12.00
Martian meteorites and magmatism on Mars
by Dr GEOFFREY HOWARTH

Ετικέτες: Ανακοινώσεις