Τμήμα Γεωλογίας

Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο Γνωστικό Αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία"

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση ανάθεσης έργου σε έναν (1) εντεταλμένο διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνική Γεωλογία". Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 29η/09/2023, ημέρα Παρασκευή.

Συνημμένα:
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ_ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΑΔΑ65ΩΔ469Β7Θ-ΑΟΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ_ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΑΔΑ65ΩΔ469Β7Θ-ΑΟΣ.pdf[Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα στο Γνωστικό Αντικείμενο \"Τεχνική Γεωλογία\"]471 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις