Τμήμα Γεωλογίας

Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 στο Γνωστικό Αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία"

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση ανάθεσης έργου σε έναν (1) εντεταλμένο διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία". Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 29η/09/2023, ημέρα Παρασκευή.

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΚΕΑΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ_ΓΕΩΛΟΓΙΑ_2023_2024.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΩΚΕΑΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ_ΓΕΩΛΟΓΙΑ_2023_2024.pdf[Πρόσκληση για Εντεταλμένο Διδάσκοντα στο Γνωστικό Αντικείμενο \"Θαλάσσια Γεωλογία - Ωκεανογραφία\"]428 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις