Τμήμα Γεωλογίας
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα *** Σημαντικές Ημερομηνίες --- "Στις 3 Οκτωβρίου 2022 θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Ν. Δεπούντης, Επίκ. Καθηγητής, Γ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOl_079
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα. Είναι επιθυμητό ο φοιτητής να έχει τις βασικές γνώσεις Τεχνικής Γεωλογίας
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO350/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση, ταξινόμηση και προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων – χαρακτηριστικών των κατολισθήσεων (χερσαίων και υποθαλάσσιων) σε εδαφικά και βραχώδη, φυσικά και τεχνικά πρανή, καθώς και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού τους. Επιπρόσθετα, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας – σταθεροποίησης και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα που συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των κατολισθήσεων.

Ο φοιτητής κατέχει νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα:

 • Αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την αξιόπιστη αποτύπωση και μέτρηση της κινηματικής των πρανών και τον ασφαλή σχεδιασμό τους (χρήση κατάλληλων μεθόδων, υλικών και οργάνων)
 • Εφαρμογής γνώσεων και δημιουργικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την ευστάθεια των γεωλογικών σχηματισμών και τη διασφάλιση της λειτουργίας των τεχνικών έργων από κατολισθητικά φαινόμενα (οικισμών, οδών κ.λπ.)

Επίσης ο φοιτητής στο εργασιακό περιβάλλον έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί:

 • με επάρκεια στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων
 • με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην περίπτωση αυτόνομης απασχόλησης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ταξινόμηση, αίτια, μηχανισμός εκδήλωσης κατολισθήσεων
 • Συστήματα ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων (Αποκλισιόμετρα και Δορυφορική Γεωδαισία)
 • Ανάλυση ευστάθειας πρανών, μέθοδοι οριακής ισορροπίας
 • Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης: Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση, Κατασκευή
 • Επιδεκτικότητα και επικινδυνότητα κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο
 • Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις: μηχανισμοί εκδήλωσης – αίτια, ταξινόμηση, μεθοδολογίες αναγνώρισης – αποτύπωσης
 • Ρευστοποίηση εδαφών
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις προσδιορισμού διατμητικής αντοχής (α) εδαφών (μέγιστη - παραμένουσα) και (β) ασυνεχειών βραχομάζας.
 • Φροντιστηρικές Ασκήσεις  σε (α) αναλύσεις ευστάθειας πρανών με τη χρήση λογισμικών (β) επικινδυνότητα εδαφών για ρευστοποίηση
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (power point) στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2X13 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 1X13 = 13 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1X13 = 13
Ομαδική εργασία 23
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη - αυτοτελής) 25
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι) Αξιολόγηση Εργαστηριακών Ασκήσεων και Ομαδικής εργασίας (50%):

(α) Κάθε Άσκηση παραδίδεται επιλυμένη την επόμενη εβδομάδα από την εκπαιδευτική της διαδικασία, διορθώνεται , βαθμολογείται και επιστρέφεται στο φοιτητή. Υπολογίζεται ο μέσος όρος όλων των ασκήσεων

(β) Προφορική παρουσίαση ομαδικής εργασίας.

Τελική Αξιολόγηση Ασκήσεων και Ομαδικής εργασίας (50%) = (α)*30% + (β)*20%

ΙΙ) Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος (50%):

Πέντε (5) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης που αφορούν στις διαλέξεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Τεχνική Γεωλογία (2002). Γ. Κούκης, Ν. Σαμπατακάκης Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ. 514.
 2. Γεωλογία Τεχνικών Έργων (2007). Γ. Κούκης, Ν. Σαμπατακάκης Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ. 575.
 3. Εφαρμογές της Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής στα Τεχνικά Έργα (2015). Ν. Σαμπατακάκης, Γ. Κούκης, Ν. Δεπούντης. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. 131
 4. Engineering Geology. Principle and practice (2009). D.G. Price, Springer.
 5. Engineering Geology (2007). F.G. Bell. Second edition. B.H.
 6. Rock Slope Engineering. 4th edition. Wyllie, Mah, CRC Press

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer
 2. Engineering Geology. Elsevier.
 3. Geotechnical and Geological Engineering. Springer
 4. Springer
 5. Natural Hazards. Springer.

 

Διανομή λογισμικών
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου
Εύδοξος
Πρόγραμμα εξετάσεων
Πλατφόρμα Αθηνά
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών
Πρωτοετείς
GSG2022
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Προκηρύξεις