Τμήμα Γεωλογίας
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Υδρογεωλογία: Πηγές Λούρου"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Παλαιοντολογία"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Απολιθωματοφόρος Θέση"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Υδρογεωλογία: Καρστική Πηγή"
 • 02
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_072
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Εισαγωγή στη μεταλλευτική εξερεύνηση και γεωλογία ορυχείων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Γεωφυσική, Τεκτονική, Γεωδυναμική, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Ορυκτοί Άνθρακες, Κοιτασματολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO348/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό επιλογής και εισάγει τους φοιτητές στο Αντικείμενο της Εξερεύνησης και της Γεωλογίας Ορυχείων με σημαντικά στοιχεία Οικονομικής Γεωλογίας.

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:

 • Γνώση των πρακτικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα αναφορικά με το επάγγελμα του Γεωλόγου Εξερευνητή και Γεωλόγου Ορυχείων, κατανόηση των εργαλείων και συστημάτων αξιολόγησης, αποτίμησης και ανάπτυξης των κοιτασμάτων, και των προδιαγραφών Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στο πεδίο και σε ορυχεία.
 • Ανάλυση των κύριων μεθόδων υπαίθριας εξερεύνησης και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων (π.χ. γεωχημικών, γεωφυσικών, πετρολογικών) στη χωροθέτηση των κοιτασμάτων με χρήση 3D μοντέλων, όσον αφορά τόσο στα γεωμετρικά όσο και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
 • Ικανότητα στην οργάνωση και εκτέλεση γεωλογικής εξερεύνησης πεδίου, αρχικής σύνθεσης και ερμηνείας γεωλογικών δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση, αποτίμηση και ανάπτυξη των κοιτασμάτων με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ο ρόλος του Γεωλόγου Εξερεύνησης & Γεωλόγου Ορυχείων
 • Στάδια Κοιτασματολογικής Εξερεύνησης: Από το Αναγνωριστικό στην Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Μέθοδοι & Τεχνικές Εξερεύνησης Πεδίου
 • Αρχές Επιχειρησιακής Γεωλογίας (Project Geology)
 • Αρχές Γεωλογίας Ορυχείων
 • Αξιολόγηση & Ταξινόμηση Ορυκτών Πόρων και Αποθεμάτων
 • Οικονομική Θεώρηση Κοιτασμάτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εξερεύνηση Πεδίου και Γεωλογία Ορυχείων
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα. Εργαστηριακές ασκήσεις επί χάρτου και περιγραφή πυρήνων.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 1×13=13 
Ομαδική Εργασία 25
Αυτοτελής Μελέτη 36
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 2. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 3. Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 4. Κατανόηση και ερμηνεία κοιτασματολογικών χαρτών/τομών
 5. Κατανόηση και ερμηνεία γεωφυσικών διαγραφιών
 6. Σχεδιάση εξερευνητικών πλάνων
 7. Επίλυση προβλημάτων οικονομικής γεωλογίας.

Β. Προφορική Εξέταση Εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερμηνεία γεωλογικών χαρτών και γεωφυσικών διαγραφιών
 2. Περιγραφή γεωτρήσεων
 3. Σχεδιασμός Σταδίου Εξερεύνησης

Γ. Ομαδική Εργασία (30%)

 1. Παρουσιάσεις εργασιών
 2. Κριτήρια αξιολόγησης : Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε αυτοαξιολόγηση με υλικό Προόδου που δίνεται μέσω του eclass.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

 1. Moon, C.L., Whateley, M.E.G. and Evans, A.M., 2006. Introduction to Mineral Exploration. Blackwell, 499 p.
 2. Robb, L., 2004. Introduction to ore-forming processes. ISBN: 978-0-632-06378-9, Wiley-Blackwell, 384 p.

Περιοδικά

 1. Economic Geology Journal http://www.segweb.org/

Πρόγραμμα εξετάσεων
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών
GSG2022
Πρωτοετείς
Προπτυχιακές σπουδές
Διανομή λογισμικών
Προκηρύξεις
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Εύδοξος
Μεταπτυχιακές σπουδές
Πλατφόρμα Αθηνά
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου