Τμήμα Γεωλογίας
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Μετέωρα"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Υδρογεωλογία: Καρστική Πηγή"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας"
 • Σαλιγκάρια
  "Απολιθωματοφόρος Θέση"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • 02
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Υδρογεωλογία: Πηγές Λούρου"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Clypeaster Mini
  "Παλαιοντολογία"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Καθηγήτρια, Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Ε. Σιμώνη, ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEOl_078
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO338/
Μαθησιακά αποτελέσματα

     Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

 • κατανοήσουν τους λόγους προστασίας των τόπων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • μάθουν πρακτικές προστασίας και διαχείρησης των τόπων υπό προστασία
 • εξασκηθούν στον εντοπισμό και την κατανοήση πιθανών κινδύνων που διέπουν τόπους υπό προστασία
 • εξοικειωθούν στη συγγραφή ειδικών μελετών που άπτονται σε θέματα τόπων υπο προστασία
 • κατανοήσουν τη σημασία των πολιτισμικών υλικών στην ιστορία του ανθρώπου
 • εξασκηθούν στην μελέτη και στον φυσικο/χημικό χαρακτηρισμό των πολιτισμικών υλικών
 • μάθουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έκθεση των πολιτισμικών υλικών σε συνθήκες περιβάλλοντος
 • εξοικοιωθούν στην συγγραφή τεχνικών μελετών και εκθέσεων που άπτονται πολιτισμικών υλικών και απευθύνονται σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους (συντηρητές, αρχαιολόγοι)
 • αναγνωρίζουν τη σημασία του τοπίου ως αποτέλεσμα διάδρασης φυσικών & ανθρωπογενών παραγόντων.
 • προσδιορίζουν τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του τοπίου.
 • χαρτογραφούν κατάλοιπα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιφάνεια του εδάφους και θα τα συνδέουν με γεωγραφικά και γεωλογικά δεδομένα.
 • υιοθετούν και θα εφαρμόζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Ορισμός θέσεων φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Κανονισμοί και στρατηγικές προστασίας και διαχείρησης τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 • Θέσεις θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Θέσεις θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Τα αρχαιολογικά υλικά (πολιτισμικά υλικά) ως δείκτες πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η αρχαιομετρική προσέγγιση των πολιτισμικών υλικών
 • Κατηγορίες Τέχνεργων
  • Λίθινα τέχνεργα
  • Κεραμικά τέχνεργα
  • Μεταλλικά τέχνεργα
  • Γυάλινα τέχνεργα
 • Συντήρηση και Προστασία των πολιτισμικών υλικών
 • Αρχαιολογία τοπίου
 • Δημιουργία τοπίου διαχρονικά – Φυσικοί παράγοντες & ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – Διαδικαστική/ Μεταδιαδικαστική θεωρία
 • Μη καταστρεπτικές μέθοδοι εντοπισμού και διαχείρισης αρχαιολογικών καταλοίπων στην επιφάνεια του εδάφους.

Εργαστήριο

 • Ερμηνεία και εντοπισμός υποθαλάσσιων τόπων φυσικής και πολιτιστική κληρονομιάς σε δεδομένα συλλεγμένα από συστήματα θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης
 • Ορυκτολογική, Πετρολογική και Γεωχημκή μελέτη διαφόρων κατηγοριών τέχνεργνω με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου και της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ
 • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη χαρτογράφηση επιφανειακών θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύνδεσή τους με γεωγραφικές & γεωλογικές  παραμέτρους και τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων.
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), για τη χαρτογράφηση δεδομένων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης και δεδομένων επιφανειακής έρευνας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 2X13 = 26
Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες) 1X13 = 13 
Αυτοτελής μελέτη 61
 Σύνολο μαθήματος 100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5

ΙΙ. Εργαστήριο

 • Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστήριου. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις από τους διδάσκοντες
 • Δημοσιευμένα άρθρα στο αντικείμενο του μαθήματος από διεθνείς οργανισμούς
 • Δημοσιευμένες τεχνικές εκθέσεις στο αντικείμενο
 • Δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα
 • Ιστότοποι,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Cultural Heritage
 • Journal of Archaeological Science
 • Remote Sensing
 • Archaeometry

Πλατφόρμα Αθηνά
Πρωτοετείς
Προκηρύξεις
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου
Εύδοξος
Προπτυχιακές σπουδές
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών
GSG2022
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Μεταπτυχιακές σπουδές