Τμήμα Γεωλογίας
 • Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
  Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
 • Κτήριο Τμήματος Γεωλογίας Π.Π.
  Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις
 • Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
  Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
 • Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
  Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
 • Patras Science Festival 2018
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Patras Science Festival 2018
 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας
  Άρτια Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Πετρογραφίας
  Πετρογραφία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών
 • Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
  Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική: Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Δράση Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
 • Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
  Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
 • Μελέτη Λίθινων Εργαλείων Αστυπάλαιας
  Αρχαιογεωλογία: Μελέτη Λίθινων Εργαλείων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
 • Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
  Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
 • Αρχαιογεωφυσική - Γεωραντάρ
  Αρχαιογεωφυσική: Εντοπισμός και Χαρτογράφιση Θαμμένων Αρχαιοτήτων
 • Ερευνητικά Προγράμματα
  2020-2022: 1o Τμήμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Π.Π. σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
  Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων και Απομείωση των Επιπτώσεών τους
 • Σεισμολογία - Παρακολούθηση Σεισμικότητας
  Σεισμολογία: Συνεχής Παρακολούθηση και Μελέτη της Σεισμικότητας του Ελλαδικού Χώρου
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_067
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογία Ελλάδας
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO356/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας και στοιχείων γεωλογίας των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τη γεωλογική εξέλιξη των Ελληνίδων οροσειρών από τον Παλαιοζωικό έως τον Καινοζωικό αιώνα. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την διάρθρωση του Ελληνικού παλαιογεωγραφικού χώρου κατά το Μεσοζωικό. Από τον χώρο αυτό προέκυψαν οι Ελληνίδες Οροσειρές. Η δημιουργία των Ελληνίδων προήλθε από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών που επέδρασε στο σχηματισμό των ιδιαίτερων δομικών περιοχών, των μαγματικών επαρχιών, της παραμόρφωσης και της μεταμόρφωσης των πετρωμάτων.

Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη δομή και τις διαφοροποιήσεις της παλαιογεωγραφίας στην περιοχή των διαφόρων κλάδων της Τηθύος (δηλαδή της Παλαιοτηθύος και της Νεοτηθύος) που ήταν σημαντικές για το σχηματισμό των Ελληνίδων οροσειρών.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τους τρόπους κίνησης των επιμέρους λιθοσφαιρικών πλακών που συνέθεσαν τις Ελληνίδες Οροσειρές.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί γιατί συνέβησαν η παραμόρφωση πετρωμάτων, ο μαγματισμός και η μεταμόρφωση στο Ελληνικό παλαιογεωγραφικό χώρο και πότε έγιναν η απόκλιση, η σύγκλιση και η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών που τελικά οδήγησαν στο σχηματισμό των Ελληνίδων Οροσειρών. Επιπλέον οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει μέρη τα οποία διαχωρίζονται σε επιμέρους κεφάλαια (στη συνέχεια θα αναφερθούν μόνο τα μέρη στα οποία διαχωρίζεται το μάθημα):

 1. Εισαγωγικές έννοιες για τις Ελληνίδες Οροσειρές
 2. Παράθεση των ακολουθιών των Εξωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 3. Μοντέλο εξέλιξης των Εξωτερικών Ελληνίδων
 4. Παράθεση των ακολουθιών των Εσωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 5. Ωκεάνιες περιοχές στον Ελληνικό χώρο
 6. Οι περιοχές της Ελληνικής Ενδοχώρας.
 7. Διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ασκήσεις ως δάσκαλοι και ως μαθητές.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Όλα τα μαθήματα παραδίδονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (π.χ. powerpoint). Οι παραδόσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένες στο ιντερνέτ ως αρχεία pdf. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδόσεις από το ιντερνέτ για την προετοιμασία τους ή για την μελέτη τους.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  3×13=39
Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13 
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας (με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο)

1Χ8 εργασία υπαίθρου

5 ώρες σύνταξη αναφοράς
Εκπόνηση μελέτης (project) 32
Μελέτη βιβλιογραφίας 33
 Σύνολο μαθήματος  130
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Προεραιτική σύνταξη εργασίας (30% της συνολικής βαθμολογίας) για την γεωλογική εξέλιξη περιοχών της Ελλάδος που επιλέγονται από τους φοιτητές και σύνταξη εργασίας με μέγιστο αριθμό φοιτητών δύο. Παρουσίαση στην αίθουσα των εργασιών με χρήση ΤΠΕ. Το 30% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στο τελικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων με την προϋπόθεση ότιοι εργασίες έχουν βαθμολογηθεί πάνω από 4.

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματο.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι. 2017. Γεωλογία Ελλάδας (υπό έκδοση).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Geological Society of London
 2. Tectonics
 3. Tectonophysics
 4. Gondwana Researh