Τμήμα Γεωλογίας
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα *** Σημαντικές Ημερομηνίες --- "Στις 3 Οκτωβρίου 2022 θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_067
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογία Ελλάδας
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO356/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με την γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας και στοιχείων γεωλογίας των χωρών που συνορεύουν με την Ελλάδα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τη γεωλογική εξέλιξη των Ελληνίδων οροσειρών από τον Παλαιοζωικό έως τον Καινοζωικό αιώνα. Επίσης στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την διάρθρωση του Ελληνικού παλαιογεωγραφικού χώρου κατά το Μεσοζωικό. Από τον χώρο αυτό προέκυψαν οι Ελληνίδες Οροσειρές. Η δημιουργία των Ελληνίδων προήλθε από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών που επέδρασε στο σχηματισμό των ιδιαίτερων δομικών περιοχών, των μαγματικών επαρχιών, της παραμόρφωσης και της μεταμόρφωσης των πετρωμάτων.

Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη δομή και τις διαφοροποιήσεις της παλαιογεωγραφίας στην περιοχή των διαφόρων κλάδων της Τηθύος (δηλαδή της Παλαιοτηθύος και της Νεοτηθύος) που ήταν σημαντικές για το σχηματισμό των Ελληνίδων οροσειρών.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τους τρόπους κίνησης των επιμέρους λιθοσφαιρικών πλακών που συνέθεσαν τις Ελληνίδες Οροσειρές.
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί γιατί συνέβησαν η παραμόρφωση πετρωμάτων, ο μαγματισμός και η μεταμόρφωση στο Ελληνικό παλαιογεωγραφικό χώρο και πότε έγιναν η απόκλιση, η σύγκλιση και η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών που τελικά οδήγησαν στο σχηματισμό των Ελληνίδων Οροσειρών. Επιπλέον οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει μέρη τα οποία διαχωρίζονται σε επιμέρους κεφάλαια (στη συνέχεια θα αναφερθούν μόνο τα μέρη στα οποία διαχωρίζεται το μάθημα):

 1. Εισαγωγικές έννοιες για τις Ελληνίδες Οροσειρές
 2. Παράθεση των ακολουθιών των Εξωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 3. Μοντέλο εξέλιξης των Εξωτερικών Ελληνίδων
 4. Παράθεση των ακολουθιών των Εσωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών
 5. Ωκεάνιες περιοχές στον Ελληνικό χώρο
 6. Οι περιοχές της Ελληνικής Ενδοχώρας.
 7. Διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ασκήσεις ως δάσκαλοι και ως μαθητές.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Όλα τα μαθήματα παραδίδονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (π.χ. powerpoint). Οι παραδόσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένες στο ιντερνέτ ως αρχεία pdf. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδόσεις από το ιντερνέτ για την προετοιμασία τους ή για την μελέτη τους.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  3×13=39
Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13 
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας (με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο)

1Χ8 εργασία υπαίθρου

5 ώρες σύνταξη αναφοράς
Εκπόνηση μελέτης (project) 32
Μελέτη βιβλιογραφίας 33
 Σύνολο μαθήματος  130
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Προεραιτική σύνταξη εργασίας (30% της συνολικής βαθμολογίας) για την γεωλογική εξέλιξη περιοχών της Ελλάδος που επιλέγονται από τους φοιτητές και σύνταξη εργασίας με μέγιστο αριθμό φοιτητών δύο. Παρουσίαση στην αίθουσα των εργασιών με χρήση ΤΠΕ. Το 30% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στο τελικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων με την προϋπόθεση ότιοι εργασίες έχουν βαθμολογηθεί πάνω από 4.

ΙΙ. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματο.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι. 2017. Γεωλογία Ελλάδας (υπό έκδοση).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Geological Society of London
 2. Tectonics
 3. Tectonophysics
 4. Gondwana Researh

Πρωτοετείς
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών
Προκηρύξεις
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Εύδοξος
Πλατφόρμα Αθηνά
GSG2022
Διανομή λογισμικών
Πρόγραμμα εξετάσεων
Ωρολόγιο πρόγραμμα