Τμήμα Γεωλογίας
 • Μελέτη Λίθινων Εργαλείων Αστυπάλαιας
  Αρχαιογεωλογία: Μελέτη Λίθινων Εργαλείων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
 • Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
  Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
 • Κτήριο Τμήματος Γεωλογίας Π.Π.
  Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις
 • Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
  Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
 • Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
  Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
 • Αρχαιογεωφυσική - Γεωραντάρ
  Αρχαιογεωφυσική: Εντοπισμός και Χαρτογράφιση Θαμμένων Αρχαιοτήτων
 • Σεισμολογία - Παρακολούθηση Σεισμικότητας
  Σεισμολογία: Συνεχής Παρακολούθηση και Μελέτη της Σεισμικότητας του Ελλαδικού Χώρου
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
  Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων και Απομείωση των Επιπτώσεών τους
 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας
  Άρτια Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
  Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
 • Patras Science Festival 2018
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Patras Science Festival 2018
 • Ερευνητικά Προγράμματα
  2020-2022: 1o Τμήμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Π.Π. σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
 • Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
  Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική: Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Δράση Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
 • Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
  Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Πετρογραφίας
  Πετρογραφία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Σεμινάριο
Διδάσκων Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Π. Αβραμίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Νικολακόπουλος, Καθηγητής, Εκπαιδευτικοί ΠΕ04.05 β/θμιας εκπαίδευσης
Κωδικός μαθήματος  GEOL_086
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Διδακτική των Γεωεπιστημών στη Β/θμια Εκπαίδευση
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2
Πιστωτικές μονάδες  2
Τύπος μαθήματος  Υπόβαθρο
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα είναι υποχρεωτικό και η παρακολούθησή του θεωρείται  προαπαιτούμενη για να μπορέσει ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για τις μεθόδους διδασκαλίας σε γνωστικά αντικείμενα των γεωεπιστημών που διδάσκονται στην Α’ και Β’ Γυμνασίου και στην Α’ Γενικού Λυκείου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μπορέσει ο φοιτητής:  

 • Να γνωρίζει τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων «Γεωλογία-Γεωγραφία» και «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων» που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και στην Α’ Λυκείου, αντίστοιχα
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους αξιολόγησης στην β/θμια εκπαίδευση
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί την ακολουθία των διδακτικών ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ένα μάθημα
 • Να προσδιορίζει και να διατυπώνει τους διδακτικούς στόχους ενός μαθήματος
 • Να διακρίνει και να επιλέγει τις στρατηγικές και τεχνικές υλοποίησης της διδασκαλίας
 • Να διακρίνει τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι μαθητές προκειμένου να επιτελέσουν τις διδακτικές δραστηριότητες
 • Να αναπτύσσει σχέδια μαθήματος σε γνωστικά αντικείμενα των γεωεπιστημών
 • Να προσαρμόζει τα σχέδια μαθήματος με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και το περιβάλλον της τάξης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Λήψη αποφάσεων,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου,
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΧΑΡΤΕΣ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Α’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΦYΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Α’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Α’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΗΠΕΙΡΟΙ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Α’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Β’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «TO ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Β’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Β’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων στην ενότητα «ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ» του βιβλίου Γεωλογία-Γεωγραφία της Β’ Γυμνασίου
 • Σχέδια μαθημάτων σε κεφάλαια του βιβλίου Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α’ Γενικού Λυκείου
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13 = 26
 Σύνολο μαθήματος  26
 Αξιολόγηση φοιτητών  Αξιολόγηση βάσει προφορικής παρουσίασης εργασιών σε ακροατήριο
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Παυλόπουλος Κ., Γαλάνη Α. 2019. Γεωλογία-Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου (Βιβλίο Μαθητή). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 2. Ασλανίδης Α., Ζαφειρακίδης Γ., Καλαϊτζίδης Δ. 2018. Γεωλογία-Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου (Βιβλίο Μαθητή). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 3. Παυλόπουλος Κ., Γαλάνη Α. 2019. Γεωλογία-Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου (Βιβλίο Εκπαιδευτικού). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 4. Ασλανίδης Α., Ζαφειρακίδης Γ., Καλαϊτζίδης Δ. 2018. Γεωλογία-Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου (Βιβλίο Εκπαιδευτικού). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 5. Βούτσινος, Γ., Κοσμάς Κ., Καλκάνης Γ., Σούτσας Κ. 2018. Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Βιβλίο Μαθητή). ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 6. Vasconcelos, C. 2016. Geoscience Education: Indoor and Outdoor. Springer International Publishing AG Switzerland