Τμήμα Γεωλογίας
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Οκτώβριος 17-19 2022, Πάτρα *** Σημαντικές Ημερομηνίες --- "Στις 3 Οκτωβρίου 2022 θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_061
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO366/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται στις εφαρμογές της Γεωμορφολογίας και σε ειδικότερα θέματα:

αστικοποίησης και των μεταβολών του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων,

 • ανθρωπογενούς τοπίου-αναγλύφου,
 • μεταβολών χρήσεων Γης,
 • εγγυοβελτιωτικών έργων (λιμνοδεξαμενών, τεχνητών διοχετεύσεων),
 • εκτίμησης γεωμορφολογικών κινδύνων,
 • διαχείρισης γεωμορφολογικών καταστροφών,
 • πλημμύρες,
 • διαβρωση,
 • κινήσεις βαρύτητας (καταπτώσεις, ολισθήσεις, ερπυσμοί, καθιζήσεις, καταρρεύσεις),
 • επίδραση αναγλύφου στις κατασκευές,
 • καθορισμού ασφαλών χώρων για ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει χρήσιμες και απαραίτητες δεξιότητες για τον μετέπειτα εργασιακό βίο τους.

Επίσης οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

 • να αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις αρχές της εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας στις υδρολογικές μελέτες, στην παράκτια ζώνη και στις χρήσεις γης,
 • να κατανοούν, να διακρίνουν και να ερμηνεύουν τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και των ανθρώπινων επεμβάσεων στις μεταβολές του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος, στην αλλοίωση του αναγλύφου και τις επιδράσεις τους στην εκδήλωση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις, διάβρωση,
 • να υπολογίζουν φυσικές παραμέτρους για τον σχεδιασμό τεχνικών έργων όπως διευθετήσεις χειμάρρων, φράγματα, δρόμοι, οικισμοί καθώς και παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση κινήσεων γαιών, πλημμύρων, διάβρωσης κ.λ.π.
 • να εφαρμόζουν μεθόδους της εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας στον σχεδιασμό τεχνικών έργων και στην εκτίμηση γεωμορφολογικών κινδύνων,
 • να συλλέγουν και να αναλύουν, τη πρωτογενή στοιχεία καθώς και να συνδυάζουν και να συνθέτουν παραδείγματα μελετών, που έχουν γίνει στον διεθνή αλλά και στον ελλαδικό χώρο,
 • να εξηγούν, να συλλέγουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν δεδομένα στην επίλυση προβλημάτων όπως είναι η εδαφολογία και το γεωλογικό υπόβαθρο αστικών περιοχών, η διαχείριση επιφανειακών υδάτων, η εκτίμηση φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, κινησεις βαρύτητας, διάβρωση), η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και διαχείριση αστικών περιοχών
Γενικές Ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη
 • Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Α. Διαλέξεις μαθήματος

Οι παραδόσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Διαφορά θεωρητικής και εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας.

 • Κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος (Τεταρτογενές),
 • Εφαρμογές της Γεωμορφολογίας (επιφανειακά και υπόγεια νερά, χερσaίο ανάγλυφο, υδρογραφικά δίκτυα, δελταϊκές περιοχές, μεταβολές στάθμης θάλασσας).
 • Γεωμορφολογία και χρήσεις γης.
 • Αστικοποίηση και μεταβολές στο Γεωμορφολογικό περιβάλλον.
 • Φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές (Κινήσεις βαρύτητας, Πλημμύρες, Διάβρωση κλπ).
 • Τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα των αστικών περιοχών όπως εδαφολογία και γεωλογικό υπόβαθρο αστικών περιοχών, διαχείριση επιφανειακών υδάτων, εκτίμηση φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις, διάβρωση), ανάπτυξη σχεδιασμός και διαχείριση αστικών περιοχών.

Β. Ασκήσεις εμπέδωσης

Το πρακτικό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει a. ασκήσεις εμπέδωσης καθώς και ερωτήσεις κρίσης μετά από κάθε θεωρητικό κεφάλαιο, β. ασκήσεις πεδίου.
Τρόπος παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις
 • Πρακτικές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση πολυμέσων και πλατφόρμας Powerpoint.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Ασκήσεις εμπέδωσης 1×13=13
Ομαδική Εργασία & Παρουσίαση 1×13=13
Ασκήσεις πεδίου 14
Μη καθοδηγούμενη Μελέτη  54
 Σύνολο μαθήματος  120
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Α. Διαλέξεις (60%)

 • προετοιμασία και παρουσίαση από τους φοιτητές μιας εργασίας (από λίστα θεμάτων),
 • ερωτήσεις κατά την ώρα της παρουσίασης

Β. Ασκήσεις-Εργαστήριο (40%)

Παράδοση ατομικών ασκήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Μπαθρέλλος Γ., Σκυλοδήμου Χ. (2021): «Καρστική Γεωμορφολογία & Αρχές Σπηλαιολογίας», εκδ. «Κάλλιπος».
 2. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 3. Λέκκας, Ε.Λ. (2010): «Φυσικές & Τεχνολογικές Καταστροφές», εκδ. Access Pre-Press, διατίθεται ελεύθερα σε μορφή pdf μέσω του συνδέσμου https://www.openbook.gr/fysikes-kai-texnologikes-katastrofes/
 4. Oya, M. (2001): Applied Geomorphology for Mitigation of Natural Hazards, p. 182, Springer.
 5. Julien, P.Y. (2002): River mechanics, p. 456, Cambridge University Press.
 6. Boon, P.J., Raven, P.J. (2012): River Conservation and Management, p. 411, Wiley.
 7. Anbazhagan, S., Subramanian, S.K., Yang, X. (2011): Geoinformat i cs in Applied Geomorphology, p. 387, CRC Press - Taylor & Francis.
 8. Allison, R.J. (2002): Applied Geomorphology, p. 480, Wiley.
 9. Slaymaker, O. (2000): Geomorphology, Human Activity and Global Environmental Change, p. 334, Wiley.
 10. Fookes, P.G., Lee, E.M., Griffiths, J.S. (2007):Engineering Geomorphology, Theory and Practice, p. 307, CRC Press - Taylor and Francis.

Διανομή λογισμικών
Πρόγραμμα εξετάσεων
Εύδοξος
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Προκηρύξεις
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Πλατφόρμα Αθηνά
GSG2022
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου
Πρωτοετείς
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών