Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη Εκλογών για Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος

Ως ημερομηνία εκλογής των Δ/ντών Τομέων ορίστηκε η 17η Ιουνίου 2022. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται από 23-27/5/2022, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως.

Επισυνάπτονται το έγγραφο της προκήρυξης, η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και το ΦΕΚ 5364/2021 όπου στο άρθρο 3 παρ.2 αναφέρεται η διαδικασία του διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις